Biếm Họa

Đòi nợ là phải đòi đến cùng... đường

03/07/2020 20:10

Đòi nợ bất lương bằng cách dùng lực lượng đòi nợ thuê côn đồ đe doạ, hành hung... ép con nợ đến bước đường cùng. Còn chủ nợ thì chẳng sao cả.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất