Biếm Họa

Định giá AVG lên tới 16.500 tỉ đồng để kiếm ít tiền mua sữa cho con

18/12/2019 11:21

Thẩm định viên của Công ty AMAX nhắm mắt ký định giá AVG lên tới 16.500 tỉ đồng dù không biết gì về định giá doanh nghiệp. Mục đích của thẩm định viên này đơn giản chỉ là để... kiếm ít tiền mua sữa cho con.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất