Biếm Họa

Điều ước Giáng Sinh tuy 'giản dị' nhưng bất khả thi

24/12/2020 11:00

Ước gì mình được... sướng như ông già Noel. Mỗi năm chỉ phải lo có 1 cái deadline, những ngày còn lại ăn chơi thỏa thích.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất