JavaScript is off. Please enable to view full site.

Diêm Thống Nhất kết thúc cuộc chạy việt dã 63 năm

Diêm Thống Nhất từng chiếm 100% thị phần diêm các tỉnh phía Bắc sẽ dừng sản xuất sau 63 năm. Những hộp diêm in hình chú chim bồ câu trên nền trời xanh là một phần ký ức tuổi thơ của bất kỳ đứa trẻ miền Bắc nào. Tuy nhiên quy luật thị trường sẽ "khai tử" sản phẩm này vào năm 2020, "sứ mệnh" của diêm Thống Nhất đã được trao lại cho các sản phẩm hiện đại hơn.