Biếm Họa

Địa phương bạn đang sống thuộc nhóm nguy cơ nào?

16/04/2020 15:31

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chia các tỉnh - thành thành 3 nhóm để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp. Bao gồm các nhóm nguy cơ cao, có nguy cơ và có nguy cơ thấp.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất