JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trước tình hình các loại văn hóa phẩm độc hại tràn lan, khi đi xem phim cũng nên đề cao tinh thần cảnh giác. Biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành sáng nay 15.11.2019