Biếm Họa

Đi xe biển xanh mới oai

25/10/2019 11:05

Nhiều quan chức đã bị "kiểm điểm, rút kinh nghiệm" vì dùng xe biển xanh (xe công) đi làm việc riêng. Tuy vậy, những vụ vi phạm kiểu này vẫn đều đều diễn ra. Mới đây nhất tại Kiên Giang, nhiều quan chức đã dùng xe công đi khai trương nhà nuôi yến của sếp.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất