Biếm Họa

Đi đêm có ngày gặp... bom

22/06/2021 20:40

Bom mìn Cô Vy gài đầy đường, chỉ một chút bất cẩn, lơ là 5K, trốn cách ly cũng có thể dính... bom.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất