Biếm Họa

Đến hẹn lại nhậu... xuyên tháng chạp

20/01/2021 19:00

Tháng chạp là tháng nhậu tất niên của đủ các loại hội nhóm từ thân thiết đến... hơi thân thân. Niềm vui cho giới bợm nhậu và nỗi kinh hoàng cho team "ba say chưa chai"...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất