Biếm Họa

Đề xuất loại lịch chống quên

06/03/2021 12:01

Cả năm chị em mới có vài ngày được nhận quà, nên TTC mạn phép thay mặt nữ giới đề xuất loại lịch chống quên cho giới mày râu.

Block lịch sẽ có hẳn 7 ngày đầu tháng 3 in màu đỏ in lời nhắc nhở countdown. Có lịch này rồi mà ông nào còn bao biện lý do "không nhớ" thì đáng bị trừng phạt ở mức cao nhất!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất