Biếm Họa

Đề văn mẫu tả bà ngoại... của bà ngoại

18/05/2021 14:40

Văn mẫu được cho là có tác dụng "đóng hộp" tất cả học sinh, góp phần triệt tiêu những câu văn tự nghĩ, tự viết - dù ngô nghê vẫn cứ trong trẻo, đáng yêu.

Năng lực sáng tạo, tư duy khai phóng của trẻ em đã bị lấy mất ngay từ cấp tiểu học cũng bởi vì văn mẫu và căn bệnh thành tích trong giáo dục. Một nhà giáo từng nói "Giữ sự trung thực khó hơn đạt điểm 10 môn văn".

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất