Biếm Họa

Đề tài nghiên cứu hóa thạch bò tót

02/10/2020 05:30

Nếu đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn gen bò tót quý hiếm thất bại, ta có thể chuyển qua nghiên cứu hóa thạch của chúng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất