Biếm Họa

Để em giải thích: Hàng thiết yếu cực...

Văn Thọ 01/08/2021 06:05

Đàn ông như em có thể thiếu bia thiếu rượu chứ nhất quyết không thiếu được thứ vật dụng "thiết yếu" này.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất