Biếm Họa

Dân thành phố nhiều tiền vẫn nghèo

Cận 11/04/2021 15:41

Quy luật tất yếu khi khu bạn sống được upgrade lên thành phố là mọi thứ giá cả sẽ tăng theo. Thành ra bạn kiếm được nhiều hơn và cũng xài nhiều hơn...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất