Biếm Họa

Dân Hà Nội với ký ức than tổ ong

01/01/2020 13:50

Đến hết năm 2020 toàn bộ bếp than tổ ong tại Hà nội sẽ bị cấm hoàn toàn. Hiện trên địa bàn thủ đô có hơn 60.000 hộ dùng loại bếp than được coi là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Với hàng chục năm tồn tại, than tổ ong đã kịp ghi dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức nhiều hế hệ...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất