Biếm Họa

Đại tiệc buffet giãn cách

15/09/2021 07:30

Ai bảo giãn cách là không thể tổ chức được đại tiệc cho gia đình? Người phụ nữ đảm đang có thể lo được hết. (Biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười phát hành ngày 15-9-2021)

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất