Biếm Họa

Đã là ông lớn thì có lỗ đến 20 năm vẫn khỏe

13/01/2020 11:50

Startup mà lỗ 2 năm thì coi như phá sản rồi, đâu như mấy "ông lớn" lỗ hàng chục năm vẫn khỏe. Bí quyết của "ông lớn" chính là "chuyển giá", theo đó doanh nghiệp sẽ mua nguyên phụ liệu của công ty mẹ với giá rất cao, để rồi đẩy công ty "con" ở Việt Nam luôn rơi vào lỗ lã, thực ra là lỗ giả lời thật, để không phải nộp thuế.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất