Biếm Họa

Cuối năm, giặc COVID được tiếp nguồn 'đạn' dồi dào

Hải Nam 30/12/2020 18:00

Cuối năm, COVID-19 với "máy bắn đá" nhập cảnh trái phép, và nguồn "đạn" trốn cách ly dồi dào đang gây ra nhiều áp lực với pháo đài phòng dịch.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất