Biếm Họa

Cuội già bực mình với bài hát thiếu nhi

19/09/2021 18:15

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ... ủa ủa, hát gì kỳ vậy?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất