Biếm Họa

Cuộc thi nhảy cao trong ngành y tế, kỷ lục thuộc về máy giặt sấy

18/09/2020 09:00

Máy xét nghiệm Realtime PC 7 tỉ chưa là gì so với bộ máy giặt sấy từ 2 tỉ nhảy lên tận... 12 tỉ đồng

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất