Biếm Họa

Cưa bom và trữ xăng, việc nào nguy hiểm hơn?

03/04/2020 05:29

Nhiều người mua xăng tích trữ trong nhà khi giảm giá, một việc làm nguy hiểm ngang với cưa bom!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất