JavaScript is off. Please enable to view full site.

Anh CSGT kia, anh có biết bố tôi là ai không?

Lời: Dùi - Tranh: Look