Biếm Họa

Covid-19 khiến con người thất nghiệp và robot liền nhảy vào thay thế

26/04/2020 16:05

Do nhu cầu giảm lao động và tăng lợi nhuận của chủ doanh nghiệp để thích ứng với đại dịch virus corona, robot đã dần thay thế người lao động ở nhiều nơi. Giới phân tích cho rằng 30% nhân công ở Mỹ có thể bị thay thế bởi sự tự động hóa và robot trong 10 năm nữa, và dịch Cô-vy sẽ thúc đẩy quá trình này tiến nhanh hơn.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất