Biếm Họa

Covid vẫn 'tạo nghiệp' đều đều, 8 giây cướp đi 1 mạng người!

22/11/2020 16:25

Vào đầu tháng 8, người ta tính rằng cứ 15 giây thì có một người chết vì virus corona. Bây giờ đã khác nhiều, theo WHO, cứ 8 giây lại có 1 người tử vong vì Covid-19.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất