JavaScript is off. Please enable to view full site.

Công nhân được thưởng Tết hẳn 5 "chai"

Tưởng đâu anh công nhân sẽ được cái Tết ấm áp...