Biếm Họa

Công dụng khác của buồng khử khuẩn

28/03/2020 15:08

Sở Y tế TP.HCM vừa có khuyến cáo không sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo không nên sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân khi chưa được Hội đồng Khoa học Công nghệ Bộ Y tế thông qua vì chưa đủ tài liệu chứng minh hiệu quả diệt virus và sự an toàn cho người sử dụng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất