Biếm Họa

Condotel một mình một sân do các bộ ngành chưa tìm được tiếng nói chung

21/07/2020 20:08

Trong khi Bộ Công Thương và Bộ Công an cảnh báo về tính pháp lý các dự án condotel thì Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn bảo lưu quan điểm về việc hướng dẫn chế độ sử dụng đất và cấp "giấy khai sinh" cho loại hình bất động sản này.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất