Biếm Họa

Con với chả cái, mình xin mà nó cứ giữ khư khư

29/10/2020 19:07

Nuôi nó từ nhỏ, cho nó biết bao nhiêu thứ... giờ xin nó một xíu mà nó cũng không cho!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất