Biếm Họa

'Con nhà người ta' mất giá trong thời Covid-19

28/03/2020 10:00

Tôi thực sự hả hê khi thằng "Con nhà người ta" giờ đây không có giá trị bằng tôi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất