Biếm Họa

Con người tiến hóa quá chậm

11/01/2021 09:30

Con người thường nghĩ rằng mình đã tiến hóa thành một giống loài hoàn hảo của tự nhiên. Thế nhưng vẫn còn quá yếu đuối so với những tạo vật nhỏ bé.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất