Biếm Họa

Có một loại điện không cao thế cũng chẳng hạ thế

DAD - Nguyễn Tuấn Anh 24/06/2020 10:31

Nhà em không dùng điện cao thế cũng không dùng trung thế hay hạ thế.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất