JavaScript is off. Please enable to view full site.

Biếm Họa

Có gì đó sai sai: Tặng bò cho cụ già hơn tám chục tuổi để thoát nghèo

  • 15/10/2019 08:57

Tại một xã thuộc tỉnh Quảng Bình có chương trình tặng bò cho các cụ già để thoát nghèo. Oái oăm là có những cụ đã trên tám chục tuổi không còn sức lao động lại sống neo đơn. Bởi lo cho bản thân không nổi nên có cụ khi nhận được bò phải thuê người nuôi giúp, có cụ đành phải bán bò đi... Tuy nhiên bán bò đi thì phải mua lại nếu không sẽ bị cắt chế độ hộ nghèo.

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất