Biếm Họa

Có F1, F0 gì đâu mà bà giăng dây?

30/06/2021 08:30

Nhà mình đâu có ai bị Covid đâu mà bà giăng dây tùm lum vậy? Rồi sao bố con tôi giải trí mấy ngày này... huhu...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất