Biếm Họa

Clip nhảm nhiều hơn rác

21/05/2021 05:20

Nhiều video nhảm nhí, độc hại trên YouTube nhận hàng triệu lượt xem trên, nhưng phần lớn đến từ trẻ em. Trách nhiệm của người lớn là phải dọn sạch những clip rác này.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất