Biếm Họa

Chuyện bó đũa phiên bản... cột điện

Tiên & Anh Trọc Comics 23/09/2020 10:57

Sư phụ Siêu Bão dạy học trò Tiểu Bão về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết bằng câu chuyện bó... cột điện.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất