Biếm Họa

Chung tay đối phó bão số 9 Molave

28/10/2020 07:58

Bão số 9 (Molave) có thể trở thành cơn bão ảnh hưởng trực tiếp mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Bà con vùng bị ảnh hưởng cùng chung tay, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bão, giảm thiểu tác động bởi cơn cuồng phong này.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất