Biếm Họa

Chúng ta có nhiều cây ATM cứu trợ vùng lũ lụt

Tín Nhượng 04/11/2020 05:30

Giống như các cây ATM gạo trong dịch Covid vừa qua, hiện có rất nhiều cây "ATM lưu động" đang làm cầu nối chia sẻ tình cảm của người dân cả nước đến với bà con vùng lũ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất