Biếm Họa

Chữ ký triệu đô

17/09/2019 15:56

Chỉ bằng một cái ngoáy bút, những quan chức biến chất có thể kiếm hàng chục ngàn thậm chí hàng triệu đô la

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất