JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chỉ bằng một cái ngoáy bút, những quan chức biến chất có thể kiếm hàng chục ngàn thậm chí hàng triệu đô la