Biếm Họa

Chồng 'lươn' bị sao kê chiếu mệnh

16/09/2021 16:30

Dịch giã khó khăn, có mấy đồng lương còm mà ông nỡ "ăn chặn" hả? Sao kê ngay cho tôi kiểm tra!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất