Biếm Họa

Chồng khóc ròng với sao kê thực phẩm thiết yếu

Zĩn 15/09/2021 06:15

Đầu mùa dịch, vợ mua được mớ "thực phẩm thiết yếu" cho ông chồng cầm cự qua giãn cách. Ấy vậy mà ổng tham lam, chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất