Biếm Họa

Chống giặc COVID, không sợ địch mạnh

03/12/2020 10:00

Chống dịch không sợ bọn virus mạnh mà chỉ sợ... ý thức cách ly không nghiêm túc.

Nếu cách ly tập trung đủ 14 ngày, như một con hào sâu và rộng giúp ngăn cách an toàn cho cộng đồng. Thì cách ly tập trung chỉ 4 ngày lại cộng với thái độ không nghiêm túc, ý thức kém giống như một cái... rãnh. Điều này khiến cho giá trị phòng thủ cho cộng đồng bị đổ sông đổ bể.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất