Biếm Họa

Chống dịch bằng... máy in tiền?

25/04/2020 19:10

Việc gian lận hàng tỷ đồng mua thiết bị y tế chẳng khác nào chống dịch Covid bằng... máy in tiền.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất