Biếm Họa

Chọn sách giáo khoa của ai đây?

06/12/2019 17:07

Nhà xuất bản Giáo dục quyết định chi thù lao biên soạn sách giáo khoa hằng tháng (từ 2,5 - 6 triệu đồng/người) cho hàng chục người, từ lãnh đạo đến chuyên viên của Sở GD-ĐT TP.HCM. Trong khi theo luật Giáo dục, những người này sẽ chỉ đạo việc chọn sách giáo khoa (từ nhiều NXB) cho địa phương mình.

Cũng về vấn đề này, GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông tiết lộ rằng  “Có NXB đã chi lương cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên viên suốt từ năm 2015 đến nay, 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Chi tiền như thế thì làm sao Sở đó có thể chọn sách giáo khoa một cách khách quan được?”.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất