Biếm Họa

Chợ quê món gì cũng có

B.Ba 07/05/2022 10:20

Không hổ danh miền quê trù phú, người dân ở đây mang ra chợ bán đủ thứ. Từ nông sản, trái cây đến cả... đất trồng cây.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất