Biếm Họa

Chiêm nghiệm về thuyết tương đối

27/07/2021 05:05

Đây là lúc mà mọi người bắt đầu chiêm nghiệm về thuyết tương đối của Einstein. Ổng nói quá đúng, thời gian chỉ là tương đối, lúc thì trôi nhanh lúc thì chậm...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất