Biếm Họa

Chiếc lá cuối cùng phiên bản tàu điện

Đăng lúc 18:10 | 04/04/2021

Johnsy bi quan nói với Sue rằng, khi đoàn tàu kia vận hành cũng là lúc cô lìa đời. Thế nhưng không biết cụ Behrman nào đã "đóng băng" đoàn tàu suốt chừng ấy năm


Tin Mới Nhất
Tin mới Biếm Họa