JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cháy rừng ở Úc khiến 1/3 số gấu koala bị chết

Gấu koala, một trong những biểu tượng "cưng xỉu" của Australia đang bên bờ tuyệt chủng do nạn cháy rừng vừa qua. Và con số thống kê thiệt hại vẫn gia tăng từng ngày...