JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chắc chắn là do ác nghiệp trong tiền kiếp rồi

Mặt nhợt nhạt, da xanh xao thế kia cơ mà