Biếm Họa

Cầu thủ có thẻ mới được vào sân

26/10/2021 11:20

Sở hữu tấm thẻ này cầu thủ mới được tham gia trận đấu, tất nhiên không phải thẻ vàng hay thẻ đỏ....

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất